Kansliet

Kansliets öppettider

kansli@medicinska.se

090-786 66 70

Kårhuset Villan

Akutvägen 6

907 37 UMEÅ

Kårhuset VIllan

@karhusetvillan

khc@medicinska.se

Umeå Medicinska Studentkår

@umeamedicinskastudentkar

talman@medicinska.se

festmasteriet@medicinska.se

FestMästeriet UMS

festmasteriet

sportmasteriet@medicinska.se

SportMästeriet UMS

sportmasteriet

Vanliga frågor